Otwarte spotkanie instruktorskie

18 paź

„Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku.”

Ten cytat pochodzi z dokumentu „System prazy z kadrą” przyjętego przez Radę Naczelną ZHP w 2017 roku. Jeżeli chciałabyś / chciałbyś lepiej poznać zasady ujęte w tym dokumencie to zapraszam Cię na otwarte spotkanie instruktorskie, które odbędzie się 9 listopada o godz. 17.30 w Harcówce 11 DH Bukowina na ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze.

Podczas spotkania porozmawiamy o:

  •  tym czym w ogóle jest praca z kadrą,
  •  jak może wyglądać pozyskiwanie kadry,
  •  jakie narzędzia do pracy z kadrą funkcjonują w ZHP,
  •  dokonamy oceny systemu pracy z kadrą w naszym hufcu.

Warunki uczestnictwa:

Spotkanie jest otwarte dla wędrowników (powyżej 16 lat) oraz instruktorów zainteresowanych tematem pracy z kadrą. Ponieważ chciałabym oszacować liczbę uczestników spotkania proszę osoby zainteresowanie o wypełnienie bardzo krótkiej ankiety.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzV_imhq6yFFEiY3IFivDDwtURTlCNlhIRk5aSjlGUE1WQlZCVDlMUE1TRi4u

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Zielona Góra ZHP
pwd. Edyta Walent