Pozdrowienia i przesłanie na Dzień Przyjaźni ISGF

24 paź

Cofnijmy się kilka dekad. Jest 25 października 1953 roku. W szwajcarskiej Lucernie zgromadzili się przedstawiciele 18 krajów, pełni zapału do kontynuowania międzynarodowej działalności skautów i przewodniczek już jako dorośli. To jest początek ISGF – Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek.

66 lat później ISGF jest obecne w ponad 66 krajach na całym świecie. W kolejnych 39 ma członków, których zachęca do tworzenia organizacji gildii lub bractwa) dla dorosłych.

Nasze cele i ambicje w pewnym stopniu się zmieniły, ale wszyscy jesteśmy gotowi do działania na rzecz rozkwitu naszych przyjaźni. Spotykamy się w lokalnych gildiach, jeździmy na spotkania i konferencje i budujemy mosty, by umacniać ducha skautek i skautów oraz jesteśmy otwarci na nowe przyjaźnie. W sierpniu przyszłego roku zgromadzimy się znowu na 29. Światowej Konferencji ISGF w Madrycie, w Hiszpanii. Tam będzie okazja do zawierania nowych przyjaźni i budowania mostów na całym świecie.

Wspólnie jesteśmy silniejsi, a zjednoczeni potrafimy urzeczywistniać nasze cele.

Codziennie przypomina się nam o problemach na świecie. Matka Ziemia cierpi, a ludzie razem z nią. Stale słyszymy o zmianie klimatu. Występują powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, często prowadzące do głodu i zmuszające ludzi do uchodźctwa. W wielu miejscach temperatury rosną, lodowce topią się na północy i południu, co powoduje podnoszenie się poziomu mórz, a to z kolei jest przyczyną następnych problemów.

CZY MY, RODZINA ISGF, MOŻEMY TEMU ZARADZIĆ?

Tak, i wszyscy możemy mieć w tym swój mały udział.

Możemy zmienić swoje przyzwyczajenia i sposób traktowania naszej planety. Możemy wpływać na innych. Możemy zredukować swoje śmieci, szczególnie plastik, a przede wszystkim najpierw myśleć, potem działać.

Światowy Komitet ISGF chciałby podziękować wszystkim członkom za ich wkład i zachęcić każdego do przesyłania informacji, zdjęć itp. o działaniach podejmowanych na świecie.

Świętujmy w przyjaźni, zjednoczeni na rzecz lepszego świata.

Szczęśliwego Dnia Przyjaźni!

członkowie Światowego Komitetu ISGF

 

źródło: www.zhp.pl