List Przewodniczącego ZHP

19 Sty

Gdańsk, 19 stycznia 2019 r.

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

św. Jan Paweł II

Druhny i Druhowie! Continue reading

Odszedł Paweł Adamowicz – Niezawodny Przyjaciel ZHP

14 Sty

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację o ataku na Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przez ostatnie kilkanaście godzin towarzyszyła nam jednak iskra nadziei, na to, że stan zdrowia Pana Prezydenta się poprawi. Niestety dzisiaj iskra zgasła.

 

Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 roku. Zawsze wyrozumiały, ciepły, otwarty na ludzi. Był przyjacielem harcerek i harcerzy z całej Polski, którzy rok temu świętowali w Gdańsku Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. W 2013 roku został oznaczony Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi”, które jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami organizacji.

Był absolwentem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz radnym miasta Gdańska od 1990 roku. Oddany mieszkańcom, sprawom społecznym i edukacji o czym świadczą odznaczenia organizacji patriotycznych i stowarzyszeń obejmujących swoimi działaniami dzieci i młodzież. Uhonorowany został Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, Odznaką Honorową Związku Sybiraków, Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz odznaką „Przyjaciel Dziecka” nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Dla nas wszystkich to trudny czas. W szczególny sposób łączymy się w bólu składając wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Pana Pawła Adamowicza. Pamiętajmy dzisiaj o naszym przyjacielu wspominając go w chwilach skupienia i modlitwie.

Zapłać składkę członkowską za 2019 rok

9 Sty

Druhny i druhowie, Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się nowy rok, a co za tym idzie przyszedł czas na uiszczenie płatności składki członkowskiej za I kwartał (w przypadku kiedy płatność jest dokonywana za kwartał) lub za cały rok (w przypadku płatności za rok z góry).

Przypominamy, że w tym roku wysokość składki wynosi 12 zł/miesiąc.

Prosimy, abyście nie czekali na ostatnią chwilę z wpłatą.

Wpłat dokonujemy na następujący numer konta:

NAZWA: Hufiec Zielona Góra ZHP (Bank WBK)
KONTO: 40 1090 1535 0000 0001 3563 6349
TYTUŁ: 5DH, Jan Kowalski, I-II kwartał 2019(numer i pion drużyny + imię i nazwisko harcerza + plus okres za jaki są płacone składki).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z Komendantem Hufca tel. 607429314

Zbiórka KSI – luty 2019

8 Sty

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w związku z feriami zimowymi odbędzie się w lutym 2019 r. Osoby, które wyślą wszystkie dokumenty w terminie zostaną o nim poinformowane indywidualnie i zaproszone na konkretną godzinę..

Zaznaczamy zarazem, że HKSI rozpatrywać będzie jedynie wnioski wysłane na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl do 20 stycznia włącznie. Dokumenty wysłane po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnej zbiórce.

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.

Nabożeństwo ekumeniczne – przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

17 Gru

Już dzisiaj odbędzie się chorągwiane przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju podczas nabożeństwa ekumenicznego z przedstawicielami różnych wyznań.

 

ROZPOCZĘCIE: 17.12.2018 godz. 17:00 – parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze (mały kościół przy pl. Bohaterów Westerplatte).
ZAKOŃCZENIE: 17.12.2018 godz. 18:45 – Centrum Biznesu w Zielonej Górze.
Po nabożeństwie udamy się do Centrum Biznesu, gdzie będzie mały poczęstunek, podzielimy się opłatkiem i pośpiewamy kolędy z przybyłymi.

Wigilia Miejska

14 Gru

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia bierzemy udział w Wigilii Miejskiej, podczas której przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju prezydentowi i mieszkańcom Zielonej Góry.

 

Spotykamy się w tę niedzielę (16.12.2018) o godz. 14:40 przy wejściu na scenę koło Ratusza. Zakończenie planowane jest na godzinę 15:55 wspólnym kręgiem.

 

Liczymy na dużą frekwencję tego dnia!

Narodowe Święto Niepodległości

6 Lis

Czuwaj Druhny i Druhowie,

w najbliższą niedzielę odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości – będą one połączone z odsłonięciem pomnika na placu Matejki z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z racji wolnego dnia liczę na Was i na mobilizację w jednostkach, a poniżej zamieszczam szczegóły uroczystości.

TERMIN: 11.11.2018 (niedziela).
PLAN UROCZYSTOŚCI:
10:45 – zbiórka harcerzy biorących udział we mszy świętej.
11:45 – zbiórka harcerzy biorących udział w uroczystościach.
12:00 – wspólne odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu państwowego w kościele.
12:00-12:15 – przejście zgromadzonych na plac Matejki.
12:15-13:25 – odsłonięcie pomnika, przedstawienie słowno muzyczne, apel pamięci.
13:25 – wspólny krąg harcerski.

Zadbajcie o wzorowe umundurowanie.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP
phm. Jarosław Zasacki