Zarezerwuj termin na V Zlot Kadry ZHP!

28 sty

Zarezerwuj termin na V Zlot Kadry ZHP! Bądź z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu szkoleniowym dla kadry Związku Harcerstwa Polskiego. W dniach 18-22 sierpnia spotkamy się na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Torkarni. 

W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach. Na trzy miesiące przez Zjazdem ZHP, porozmawiamy o tym, jak ZHP zmienia się w ostatnich latach i jaki kurs powinno obrać na najbliższe.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 220 zł.  Kadra zlotu przygotowała szlaki dedykowanych osobom pełniącym różne funkcje w ZHP.

Szlaki – oferta programowa V Zlotu Kadry:

Szlak Łowicki – poziom przewodnikowski

1. Szlak drużynowych w wieku od 16 do 25 roku życia w formule Odkrycia SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami:

a. Środowisko naturalne

b. Rozwój wspólnoty lokalnej

c. Pokój

2. Szlak drużynowych 26+

3. Szlak drużynowych specjalnościowych „Bądź gotów”

Szlak Góralski – poziom podharcmistrzowski, funkcje programowo-metodyczne i kształceniowe

1. Kurs dla kadry wspierającej specjalności

2. Szkolenie trenerskie programu SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami:

a. Środowisko naturalne

b. Rozwój wspólnoty lokalnej

c. Pokój – forma anglojęzyczna z udziałem skautów

3. Szkolenie trenerskie programu „Etyki środowiskowej” (Leave no Trace)

4. Szkolenie trenerskie programu „Pięknie być sobą” (Free being me)

5. Szlak namiestników

6. Szlak komendantów szczepów

Szlak Kaszubski – wsparcie w dziedzinach innych niż metodyka

1. Kurs hufcowych instruktorów ds. zagranicznych

2. Szlak absolwentów szkoleń z obszaru promocji „Treść jest najważniejsza”

3. Szlak komendantów hufców

4. Szlak dla osób pozyskujących środki „Którędy po złoto?”

Więcej informacji już wkrótce na stronie V Zlotu Kadry ZHP.