Weź udział w tworzeniu Strategii ZHP na lata 2018-2025

17 wrz

Emocjonującym momentem 40. Zjazdu ZHP będzie bez wątpienia wybór władz naczelnych. Warto jednak pamiętać, że przed delegatami stoi jeszcze jedno, najważniejsze z perspektywy przyszłości naszej organizacji zadanie – przyjęcie Strategii ZHP na lata 2018-2025.

Strategia to drugi oprócz Statutu ZHP dokument, który dotyczy wszystkich bez wyjątku członków ZHP. Po jej przyjęciu każdy instruktor, od Przewodniczącego i Naczelnika po przybocznego, będzie przez osiem lat zobowiązany do realizowania zawartych w niej celów. Aby strategia mogła naprawdę wyznaczać kierunki wspólnego działania, musi brać pod uwagę oczekiwania, opinie i motywacje ludzi, tak, aby uznali jej cele za własne i zaczęli ją wdrażać. To musi być nasza strategia!

Projekt Strategii ZHP na lata 2018-2025 tworzy zespół powołany przy Głównej Kwaterze. Od początku najważniejszą zasadą stosowaną w pracy zespołu jest uwzględnianie głosu możliwie jak najszerszej grupy kadry ZHP. Wypracowane do tej pory propozycje celów strategicznych nie powstały w głowie kilku osób, ale w oparciu o ankiety, wnioski uczestników prowadzonych przez członków zespołu warsztatów i dwóch konferencji strategicznych (w Warszawie i Tokarni) oraz badania Harcerskiego Instytutu Badawczego.

Do 30 września każdy z Was ma kolejną okazję, aby zadecydować o kształcie tworzonego projektu strategii. Wystarczy wypełnić ankietę – zajmie to maksymalnie 20 minut, można korzystać z urządzeń mobilnych. Celem ankiety jest wybranie spośród przedstawionych propozycji tych celów strategicznych, które są według Was najważniejsze i które chcielibyście realizować. Wasz głos naprawdę się liczy! Wyniki ankiety będą miały decydujące znaczenie podczas tworzenia ostatecznej wersji projektu.

Zachęcamy do przesyłania linku znajomym, zależy nam, aby w badaniu wzięła udział jak największa liczba instruktorów, zwłaszcza tych, którzy pełnią funkcję drużynowego. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć decydować o przyszłości ZHP!

Ankietę znajdziecie tutaj.