Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP

16 lut

Zgodnie z podjętą Uchwałą 1/02/2020 Komendy Hufca Zielona Góra ZHP, na dzień 15 marca 2020 r. (niedziela) na godz. 17:00 został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Celem zjazdu jest przyjęcie Strategii Hufca Zielona Góra ZHP na lata 2020-2022.

Rozkaz L.3/2020 zwołujący Zjazd wraz listą osób z czynnym prawem wyborczym można pobrać poniżej.

KH_L3_202016.02.2020, zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca.

39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP – zakończony

10 kwi

W niedzielę późnym popołudniem zakończył się obradujący w Warszawie w dniach 7-9 kwietnia br. 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. W obradach uczestniczyło 172 delegatów, którzy przez 3 dni debatowali o zmianach w Statucie ZHP.

Zjazd rozpoczął się od głosowania nad pytaniami kierunkowymi. W ten sposób delegaci zdecydowali, że do dalszej dyskusji wejdą tylko te ze zgłoszonych projektów, które dotyczą następujących zagadnień:

  • 3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?
  • 7C. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?
  • 10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

Po długiej dyskusji i konsultacjach ze środowiskami harcerskimi z całej Polski, instruktorzy obradujący na 39. Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP podjęli decyzję o zmianie dziesiątego punktu prawa harcerskiego, który dotychczas brzmiał następująco: Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Od tej pory dziesiąty punkt prawa to: Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.

Zjazd przyjął również zmianę dotyczącą czynnego prawa wyborczego. Po tej zmianie na zjazdach hufców czynne prawo wyborcze będą mieć również instruktorzy, którzy pełnią funkcję przybocznego.

Ważnym elementem dyskusji była także kwestia wprowadzenia alternatywnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Delegaci zdecydowali o zachowaniu jednej wersji roty: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Uchwały zjazdowe zostaną przekazane do podpisu Przewodniczącego Zjazdu, a następnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W poniedziałek na zhp.pl opublikujemy zebrane informacje o decyzjach podjętych przez zjazd.

Obrady zjazdu cieszyły się dużym zainteresowaniem instruktorów. Każdego dnia transmisję internetową obrad oglądało średnio 7 tys. unikalnych użytkowników.

Zapis relacji ze zjazdu znajdziesz na www.youtube.com/zhp360!

źródło: zhp.pl

Trwa 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego

8 kwi

W ten weekend – 7-9 kwietnia – odbywa się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 167 delegatów decyduje o zmianach w Statucie ZHP opierając się na przeprowadzonych badaniach, konferencjach i spotkaniach i wypracowanych pytaniach kierunkowych. Jednym z delegatów chorągwi jest członek komendy hufca, phm. Bartłomiej Walkowski.

 

Dotychczas Zjazd zdecydował, że z dziesięciu proponowanych, będzie pracować nad następującymi pytaniami kierunkowymi:

3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?

7c. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?

10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

 

Zjazd można oglądać na żywo na www.youtube.com/zhp360. Tam też można obejrzeć dzień wczorajszy, po zakończeniu obrad każdy dzień dostępny jest do obejrzenia. Rozwój wydarzeń można śledzić na wydarzeniu na Facebook’u „39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP”. Zachęcamy do bycia na bieżąco!

Zjazd nadzwyczajny i zbiórka wyborcza HUFCA

4 cze

Komenda Hufca Zielona Góra ZHP zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca oraz zbiórkę wyborczą na dzień 25 czerwca 2014 r. (środa) na godz. 18:00, .

Miejscem obu Zjazdów jest sala kominkowa w budynku Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, mieszczącą się w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 27.

Celem zjazdu nadzwyczajnego jest uzupełnienie składu Komendy Hufca.

 Pięć minut po zakończeniu zjazdu nadzwyczajnego w tym samym miejscu odbędzie się zbiórka wyborcza, która ma na celu wybór delegatów hufca na zjazd chorągwi.

Rozkaz wraz z listą osób z czynnym prawem wyborczym znajduje się poniżej:

[download id=”1049″]