Świętujemy 60-lecie Chorągwi Ziemi Lubuskiej! – propozycja programowa

27 maj

W 2017 roku nasza chorągiew obchodzić będzie swoje 60-te urodziny. Z tej okazji dla wszystkich harcerzy Ziemi Lubuskiej przygotowana została propozycja programowa na najbliższy rok. Zawiera ona zadania, propozycje zajęć obozowych oraz aktywności harcerskich w ciągu roku, które prowadzą do poznania historii naszego regionu i zdobycia Chorągwianej Odznaki na 60-lecie, której idea zawiera się w haśle „Wczoraj – Dziś – Jutro”. Każdy pion metodyczny ma inne zadania do wykonania, co pozwala realizować sprawności i stopnie podczas ich wykonywania. Wszystkie działania zaczynają się już teraz, a kończą w czerwcu 2017 podczas Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej, kiedy to zostaną przyznane Odznaki.

Jak zdobyć Odznakę? Należy wykonać 4 zadania, po jednym z każdego obszaru: Wychowanie Duchowe i Religijne, Wczoraj, Dziś i Jutro. We wszystkich obszarach zadania podzielone są odpowiednio do każdej metodyki.

Wychowanie Duchowe i Religijne

Do wyboru są dwa zadania wspólne dla każdej grupy metodycznej. Jedno z nich dotyczy obiektów religijnych, drugie zaś księży działających na rzecz środowiska harcerskiego.

Wczoraj (kwiecień – sierpień)

Zadania w tym obszarze dotyczą harcerskiej przeszłości chorągwi i regionu w latach 1957-2016. Można znaleźć tu etap pierwszy konkursu fotograficznego „Zdjęcia z harcerską przeszłością”, sprawność obozową do realizacji podczas HAL 2016, przykładowy program obozu pozwalający poznać flagowe imprezy hufców oraz zadania do Odznaki.

Dziś (wrzesień – luty)

Obszar ten skupia się na teraźniejszości, która proponuje nam grę fabularną do przeprowadzenia podczas Harcerskiego Startu 2016/2017, drugi etap konkursu fotograficznego oraz Festiwal Festiwali Ziemi Lubuskiej ZHP, czyli festiwal artystyczny współorganizowany przez Związek Drużyn Strzelce Krajeńskie. Zadania do zdobycia Odznaki związane są ze współczesnością.

Jutro (marzec – czerwiec)

W tym obszarze do wykonania jest karta do Księgi Drużyn, która zostanie wystawiona podczas Zlotu Chorągwi. Znaleźć tu można także konkurs plastyczny dotyczący harcerstwa przyszłości. Są także zadania dodatkowe związane z kampanią bohater, dzięki którym można zdobyć sprawności zuchowe i harcerskie. Zadania do Odznaki wiążą się z harcerską przyszłością.

Podsumowaniem całego roku pracy jest Zlot Chorągwi Ziemi Lubuskiej, który odbędzie się w czerwcu 2017.

Zachęcamy wszystkie gromady i drużyny do wzięcia udziału i skorzystania z propozycji programowej, bo naprawdę warto!