Marcelina Czekurłan ze Srebrną Odznaką Kadry Programowej

2 gru

Podczas dzisiejszego Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, instruktorka naszego hufca – phm. Marcelina Czekurłan otrzymała z rąk przedstawiciela GK ZHP – hm. Grzegorza Woźniaka, Srebrną Odznakę Kadry Programowej. Jest nam niezmiernie miło, że druhna Marcelina jest jedną z dwóch osób, które w naszej chorągwi posiadają SOKP i serdecznie gratulujemy!

Odznaka Kadry Programowej (zwana również OKP ZHP) jest potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej Związku Harcerstwa Polskiego na trzech poziomach: hufca, chorągwi, Głównej Kwatery ZHP.

OKP ZHP jest częścią dokumentu ,,Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP” przyjętego Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 54/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.

Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP.

Zachęcamy do zdobywania odznaki 🙂