Propozycje programowe ZHP

9 gru

Serdecznie zachęcamy wszystkich drużynowych do zapoznania się i wykorzystywania w swojej pracy propozycji programowych dostępnych w Centralnym Banku Pomysłów ZHP! 

Związek Harcerstwa Polskiego w przygotowanym przez siebie programie odpowiada na aktualne potrzeby wychowawcze. Prezentowane propozycje zwracają uwagę na problemy, które w tym momencie mogą dotyczyć młodych ludzi i mieć ogromny wpływ na ich życie i postawy w przyszłości.

Wskazane propozycje programowe realizują wskazane  na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP problemy wychowawcze, takie jak roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo. Uwaga została poświęcona także tematyce aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Zachęcamy do korzystania z materiałów! 

,,Ekonomia jest kobietą”

Materiały znajdują się na stronie internetowej  oraz w Centralnym Banku Pomysłów.

,,W zdrowym ciele zdrowy druh”

Materiały dostępne są w Centralnym Banku Pomysłów.

PDF lub Issuu

,,Stop bierności. Wyzwolić energię.”

Materiały dostępne w formacie PDF.

źródło: zhp.pl

Kierunek Azja! – propozycja programowa

2 lis

Dziś przypominamy o trzeciej z tegorocznych propozycji: ,,Kierunek Azja! Ze skautowego jamboree wędrujemy przez kontynent kontrastów.”

Powszechna wiedza na temat Azji w Polsce jest mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadowalającego. Żyjąc ze świadomością i wiedzą zaczerpniętą z twórczości A. Szklarskiego jak np. ,,Przygód Tomka” oraz filmów rysunkowych, nie tylko powielamy dawno już nieaktualne, krzywdzące innych stereotypy, ale przede wszystkim nie zauważamy szans na współpracę wynikających z ogromnego potencjału Azji. Postrzegamy ją jedynie przez pryzmat kilku państw czy obszarów. A przecież Azja to kontynent największych kontrastów!

Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją oraz wzięcia udziału w konkursie. Wszyscy, którzy zrealizują zaproponowane działania otrzymają plakietki propozycji. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe!

Do pobrania:

Mapa konturowa Azji.

Propozycja programowa

źródło: zhp.pl