Zostań prelegentem programowej wiosny!

10 lut

Programowa wiosna nadchodzi! 9-10 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędą się dwa wydarzenia skierowane do osób zajmujących się programem w organizacji.

Impuls

Odbywająca się 9 kwietna konferencja Impuls „Podaj rękę!” to już druga edycja konferencji instruktorskiej dotyczącej planowania i pracy z programem. Tym razem skupiamy się na wsparciu programowo-metodycznym drużynowych i chcemy w gronie namiestników, szefów referatów, programowców hufców zastanowić się, jak pomóc drużynom robić dobry program.

Impuls to mocne, treściwe inspiracje od autorytetów w obszarze programu, z którymi na bieżąco będzie można omówić rozwiązania problemów środowisk i wypracować system wsparcia drużynowych. Na konferencji zaprezentujemy także nową aplikację wspierająca pracę z programem drużyny stworzoną przez WIP!

I ty możesz dołączyć do grona naszych prelegentów i inspirować innych!

Prelegentem konferencji może zostać każdy instruktor, który zaproponuje wartościowy temat.
O przyjęciu prelegentów decyduje jakość nadesłanych tematów i konspektów. Udział w konferencji dla prelegentów jest bezpłatny!

Zgłoszenia można dokonać do 22.02.2016 r. poprzez ankietę dla prelegentów.

INSPiRADA

Namiestnicy, programowcy hufców, szefowie i członkowie referatów! INSPiRADA powraca!

Koniecznie zarezerwujcie sobie 10 kwietnia, aby wziąć udział w wydarzeniu specjalnie dla Was!

INSPiRADA to impreza skierowana do namiestników, programowców hufców, szefów i członków referatów. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności wsparcia programowego drużynowych.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w trzech blokach zajęciowych. Poniżej prezentujemy tematy bloków:

 • wspieranie planowania pracy programowej na poziomie hufca
 • aktualne kierunki programowe,
 • propozycje programowe,
 • inspiracje skautowe,
 • problemy wychowawcze na lata 2015/2016 – propozycja programowa „Stop bierności”,
 • problemy wychowawcze na lata 2016 – 2018.

Już teraz wpisz konferencję Impuls i warsztaty INSPiRADA w swój kalendarz i zainspiruj się programem w ZHP!

źródło: zhp.pl

Program grantowy dla drużyn #ZMIANA (Messengers of Peace)

25 wrz
Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje dziesięć mini-grantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej.

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde podejmowane przez skautów działanie, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.

mop_zhp_pl_SMA-01-850x468

Zapraszamy podstawowe jednostki organizacyjne ZHP do przesyłania do 12 października zgłoszeń projektów w ramach programu minigrantów #ZMIANA, którego wytyczne prezentujemy poniżej:

 • Projekt zgłaszany do konkursu powinien być pomysłem na realizację harcerskiej służby na rzecz społeczności lokalnej (np. szkoły, wsi, gminy, osiedla, dzielnicy), która odpowiadać będzie aktualnym potrzebom wybranej społeczności.
 • Celem realizacji zgłaszanych projektów powinna być chęć osiągnięcia pozytywnej zmiany i poprawy aktualnego stanu społeczności lokalnej za pośrednictwem pełnionej na jej rzecz harcerskiej służby.
 • Tematyka projektów konkursowych powinna być związana ze wspieraniem osób w trudnej sytuacji finansowej i zwiększaniem ich szans na życie w godnych warunkach.
 • Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
 • Koordynatorem projektu powinien być drużynowy lub – w przypadku, gdy drużynowy nie jest osobą pełnoletnią – opiekun drużyny.
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 1.200,00 PLN.
 • Zgłoszenie do programu musi być uprzednio zaakceptowane przez komendanta hufca.
 • Karta zgłoszenia projektu musi zostać zeskanowana i wysłana na adres MoP@zhp.pl nie później niż do godziny 9 rano w poniedziałek 12 października 2015 r.
 • Ocenie merytorycznej zostaną poddane projekty, które spełnią następujące kryteria formalne: podstawowa jednostka (drużyna lub gromada) zarejestrowana jest w systemie elektronicznej Ewidencji ZHP, całkowity wnioskowany wkład finansowy z programu Messengers of Peace nie przekracza kwoty 1.200,00 PLN, uzyskana akceptacja komendanta hufca. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Główną Kwaterę ZHP biorąc pod uwagę sposób w jaki projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, adekwatność służby do wieku członków podstawowej jednostki (gromady lub drużyny), kreatywność i unikalność pomysłu na harcerską służbę. Główna Kwatera ZHP dokona wyboru 10 projektów, które zostaną zaakceptowane do realizacji.
 • Informacja o akceptacji projektu do realizacji zostanie podana 19 października 2015 r. na stronie internetowej zhp.pl. Koordynatorzy zwycięskich projektów zobowiązani będą do udziału w warsztatach wstępnych (24.10) i warsztatach ewaluacyjnych, w których udział sfinansowany będzie ze środków programu Messengers of Peace, a także do bieżącego dokumentowania (fotografowania, nagrywania) prowadzonej służby.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami! Wyślij e-mail na adres MoP@zhp.pl! Koordynatorem programu jest phm. Aleksandra Kurek (Główna Kwatera ZHP/Biuro Kandydatury Jamboree 2023).