„Dziś, jutro, pojutrze…”

24 wrz

W tym roku przypada 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dużo czasu upłynęło od heroicznej walki o wolność ojczyzny, lecz dla niektórych obrazy z pola bitwy są wciąż żywe, widzą je zamykając oczy, słyszą w dźwiękach ciszy hałas samolotów, bomb, okrzyki radości i płacz…

„Dziś, jutro, pojutrze…” to tytuł autobiografii napisanej przez uczestnika powstania warszawskiego, hm. Wiesława Cieśli ps. „Wacek”. Autor książki działał w konspiracyjnej Organizacji Harcerzy ZHP Szare Szeregi, brał udział w akcjach małego sabotażu. W Powstaniu walczył na Mokotowie w kompani AK 02 „Witala” pułku „Baszta”. Po kapitulacji wywieziony do Niemiec, wrócił do kraju i od razu zaangażował się w działalność ZHP. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

26 września o godz.17.00 w Sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się spotkanie autorskie z hm. Wiesławem Cieślą, ps. „Wacek”, na które serdecznie zaprasza hm. Leszek Kornosz, Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

 Joanna Sobów
członek zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP