Ostatnie chwile na opłacenie składek!

25 cze

Kończy się drugi kwartał roku, pozostały więc ostatnie godziny na zapłacenie składek. Harcerzom opłacającym składki kwartalnie przypominamy o konieczności uiszczenia zapłaty – 12 zł

Wpłat dokonujemy na następujący numer konta:

Hufiec Zielona Góra ZHP
(Bank BGŻ S.A.)

 94 2030 0045 1110 0000 0262 8180

 w tytule przelewu proszę podać numer i nazwę drużyny dziecka oraz imię i nazwisko

np: 1 DH Czarne Stopy – Jan Kowalski