Po raz siódmy szukamy niezwyczajnych instruktorów

4 gru

Każdego dnia blisko 12 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni 2017!

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2017 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną.  Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.

Kategorie siódmej edycji:

Wspieranie rozwoju instruktorskiego

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju.

Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte schematy działania:

 • członków komisji stopni instruktorskich oraz kapituł wędrowniczych,
 • namiestników, członków namiestnictw oraz instruktorów komend hufców wspierających kadrę w realizacji ich zadań, a także członków referatów i inspektoratów,
 • organizatorów warsztatów i niestandardowych form kształceniowych,
 • opiekunów prób.

 

Aktywność społeczna

Harcerze chcą zostawiać świat choć trochę lepszym, niż go zastali. W myśl tej idei podejmują się inicjatyw zmieniających oblicze ich najbliższej okolicy. By podkreślić zaangażowanie instruktorów ZHP w służbie społeczeństwu lokalnemu powołano kategorię „Aktywność społeczna”. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
 • promocja „małej ojczyzny”,
 • aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

 

Nieprzetarty szlak

Szacujemy, że w drużynach Nieprzetartego Szlaku działa dziś około 8 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Drużyny działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej i innych placówkach.

Kluczową rolę w tytanicznej pracy instruktorów NS odgrywa systematyczność, konsekwencja, wiara i olbrzymia tolerancja. To oni każdego dnia pokazują, że trudny nie oznacza niemożliwy, a inny nie znaczy gorszy.

 

Granatowy szlak

Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego. Granatowy szlak to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2017 roku są godne uwagi i podziwu.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
 • współpraca międzynarodowa,
 • krzewienie harcerskich wartości.

 

Efektywne zarządzanie

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, „pozyskiwaczy” środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
 • działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu Niezwyczajni 2017.

Bartłomiej Walkowski w finałowej 30-stce plebiscytu NIEZWYCZAJNI !

9 lut

Hufiec Zielona Góra po raz kolejny będzie walczył o głosy, bowiem do finałowej piątki z kategorii „efektywne zarządzanie” dostał się phm. Bartłomiej Walkowski – za swoją pracę na rzecz hufca na funkcji komendanta!

niezwyczajni2015-kategorie_efektywne_zarzadzanie

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Plebiscyt Niezwyczajni to możliwość podziękowania tym, którzy wyróżniają się na tle innych – swoją pracą, pomysłami i zaangażowaniem. Piąta edycja plebiscytu dedykowana jest drużynowym i wszystkim, którzy dbają o ich rozwój.

Głosować może każdy! Harcerz, lekarz, prawnik, urzędnik, nauczyciel, sprzedawca – każdy kto chce podziękować druhowi Bartkowi za jego wysiłek i zaangażowanie na 100%. Każdy głos jest na wagę złota, a od ich ilości zależy, czy tym razem statuetka Niezwyczajnego 2015 wróci z uroczystej gali do Zielonej Góry.

GŁOSOWANIE – szczegóły

Głosowanie odbywa się na stronie www.zhp.pl/niezwyczajni i polega na wybraniu jednej spośród pięciu osób w danej kategorii. Aby oddać głos należy kliknąć w przycisk ZAGŁOSUJ.
BARDZO WAŻNE jest potwierdzenie oddania głosu klikając w odnośnik, jaki otrzymamy na nasze skrzynki pocztowe. Tylko potwierdzony głos jest zaliczany, jako głos faktycznie oddany.W każdej kategorii można oddać tylko jeden głos.

Ogłoszenie finalistów piątej edycji Plebiscytu ZHP „Niezwyczajni” odbędzie się podczas gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej, która odbędzie się 27 lutego 2016 r. Nie przegap okazji, by oddać głos! Głosowanie potrwa do 15 lutego 2016 r do godz. 23:59.

To już trzeci instruktor z naszego Hufca, który znalazł się w finałowej 30-tce nominowanych. Tytuł Niezwyczajnej udało się już zdobyć hm. Katarzynie Kawce, a w zeszłorocznej edycji nominowaną do tytułu Niezwyczajnej była pwd. Eliza Zaborowska (kat. Aktywność Obywatelska).

Link do wydarzenia Facebooku: TUTAJ

Obecność naszych instruktorów wśród nominowanych to dla nas ogromny sukces!

Eliza Zaborowska nominowana w plebiscycie Niezwyczajni 2014!

9 lut

Niedawno zakończyły się zgłoszenia do „Niezwyczajnych 2014”. W tym roku do plebiscytu w kategorii Aktywność Obywatelska została nominowana pwd. Eliza Zaborowska z naszego hufca!

Szefowa zespołu promocji i informacji naszego hufca została nominowana w plebiscycie za aktywne zaangażowanie w organizację i promocję Dnia Dawcy, stałą współpracę ze Szlachetną Paczką oraz aktywną działalność w Akademii Przyszłości, gdzie na co dzień druhna Eliza współpracuje z 12-letnim podopiecznym.eliza zaborowska - niezwyczajni

Warto podkreślić, że jest to jedyna reprezentantka z całej Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. To wielkie wyróżnienie dla Elizy oraz naszego hufca, ponieważ pwd. Eliza Zaborowska znalazła się w 25-tce „Niezwyczajnych” wybranych spośród 200 zgłoszonych instruktorów z całego kraju. Serdecznie gratulujemy, a każdego z Was już teraz prosimy o pomoc.

Dzisiaj rozpoczęło się głosowanie, w którym potrzebne są Wasze głosy, każdy głos tu jest na wagę złota. Głosy mogą oddawać zarówno harcerze jak i osoby z poza ZHP. Nie ma się co dłużej zastanawiać, klikajcie w link poniżej i głosujcie na NASZĄ INSTRUKTORKĘ 😉

Swój głos możecie oddać TUTAJ

Po oddaniu głosu potwierdźcie swój głos za pomocą linku, który otrymacie w e-mailu.

 

Joanna Sobów
rzecznik prasowy Hufca Zielona Góra ZHP

Zgłoś swojego kandydata w plebiscycie NIEZWYCZAJNI 2014

8 sty

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa  i Przyrzeczenia Harcerskiego. Instruktorzy naturalnie decydują się na poświęcenie swojego czasu, nie oczekując nic w zamian. Po raz czwarty kapituła oraz internauci wybiorą tych, którzy swoją codzienną pracą pokazują, że są „Niezwyczajni”. Poszukujemy niezwykłych osobowości – instruktorów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w 2014 roku szczególne wyróżnili się swoją codzienną pracą harcerską.

Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, bądź osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, lecz pełniąca w ZHP funkcję instruktorską, która w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. była autorem, liderem lub organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia. Do 19 stycznia czekamy na zgłoszenia instruktorów w pięciu kategoriach:

CELEM JEST WYCHOWANIE

Kategoria „Celem jest wychowanie” to zbiór najlepszych praktyk programowych, świadczących o wysokiej jakości pracy instruktorów ZHP, kreatywności, a także realizacji nowych kierunków programowych, które wyznacza uchwała programowa XXXVIII Zjazdu ZHP.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • publikacja lub propozycja programowa,
 • największy programowy debiut (wydarzenie programowe),
 • nowe oblicze wieloletniej imprezy cyklicznej,
 • programowa jakość Q.

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego z zaangażowaniem, wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków na aktywnych obywateli. Szukamy instruktorów, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, odpowiadając na jej potrzeby. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
 • promocja „małej ojczyzny”,
 • aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

PRACA Z KADRĄ

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju. W tym roku szczególną wagę przykładamy do instruktorów pracujących z kadrą w sposób ciągły – komendantów hufców, namiestników, członków komisji stopni instruktorskich.

Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte ramy działania:

 • liderów komisji stopni instruktorskich,
 • namiestników i instruktorów komendy hufca wspierających kadrę w realizacji ich zadań,
 • organizatorów warsztatów instruktorskich i niestandardowych form kształceniowych.

HARCERSKA INNOWACJA

Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego.
Harcerska innowacja to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2014 roku są godne uwagi i podziwu.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
 • współpraca międzynarodowa,
 • krzewienie harcerskich wartości.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, „pozyskiwaczy” środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
 • działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Zgłoszenia kandydata można dokonać za pomocą formularza.

phm. Monika Kubacka
sekretarz kapituły plebiscytu