Zjazd Nadzwyczajny Hufca za nami

16 cze

15 czerwca 2016 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP, który miał na celu wybór Komisji Rewizyjnej Hufca.

Po obowiązkowych procedurach wyboru komisji zjazdowych, przewodniczący Zjazdu hm. Grzegorz Bazydło rozpoczął jego część oficjalną. Przedstawienie kandydatów, krótka dyskusja z pytaniami i nadszedł czas na głosowanie tajne, w którym udział wzięło 16 osób z czynnym prawem wyborczym.

Decyzją Zjazdu w skład Komisji Rewizyjnej Hufca weszły następujące osoby: przewodnicząca Komisji – phm. Marcelina Czekurłan-Werk, hm. Regina Szukowska oraz pwd. Dominik Król.

Po pierwszym posiedzeniu wręczone zostały sznury funkcyjne, czym zakończył się Zjazd.

Komisji życzymy owocnej pracy i wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków.