Kurs wychowawców oraz kierowników wypoczynku

25 maj

W czerwcu w naszej chorągwi odbędą się dwa kursy organizowane przez hm. Katarzynę Kawkę. Poniżej informacje o kursach i zgłoszeniach.

 

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawcę wypoczynku:

Termin: 14-16.06.2019, rozpoczęcie godz. 18:00 (piątek), zakończenie godz. 14:00 (niedziela); zajęcia odbywać się będą w piątek i sobotę do godziny 22:00.

Koszt: dla członków ZHP – 110 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę), osoby spoza ZHP – 130zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę). Istnieje możliwość dokupienia noclegów.

Miejsce: Zielona Góra.

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku:

Termin: 15.06.2019r. (sobota), rozpoczęcie godz. 09:00, zakończenie godz. 17:00.

Koszt: dla członków ZHP – 100 zł, osoby spoza ZHP – 140 zł.

Miejsce: Zielona Góra.

Wpłaty między 1.06 a 10.06.2019 r. na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: DSCZ– wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika.

Warunkiem ukończenia obu kursów jest obecność na wszystkich zajęciach! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!

 

ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW NASZEGO HUFCA prosimy kierować indywidualnie do końca maja do phm. Bartłomieja Walkowskiego.