Otwarte spotkanie instruktorskie

18 paź

„Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku.”

Ten cytat pochodzi z dokumentu „System prazy z kadrą” przyjętego przez Radę Naczelną ZHP w 2017 roku. Jeżeli chciałabyś / chciałbyś lepiej poznać zasady ujęte w tym dokumencie to zapraszam Cię na otwarte spotkanie instruktorskie, które odbędzie się 9 listopada o godz. 17.30 w Harcówce 11 DH Bukowina na ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze.

Continue reading

Zbiórka KSI – kwiecień 2018

5 kwi

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w kwietniu 2018 r. Osoby, które wyślą wszystkie dokumenty w terminie zostaną o nim poinformowane indywidualnie i zaproszone na konkretną godzinę..

Zaznaczamy zarazem, że HKSI rozpatrywać będzie jedynie wnioski wysłane na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl do 15 kwietnia włącznie. Dokumenty wysłane po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnej zbiórce.

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.