Kursy dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

27 kwi

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze zaprasza na 2 kursy dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej.

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Termin: 19-21.05.2017 (rozpoczęcie w piątek o godz. 18:00, zakończenie w niedzielę o godz. 14:00)
Koszt:
– dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę)
– dla osób spoza ZHP: 200 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę)

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowo noclegów: 35 zł za 2 noclegi (płatne na miejscu)

Dla członków naszego hufca zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej wysłane na adres: bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl do dnia 12.05.2017r.
Osoby Indywidualne zgłoszenia przesyłają na załączonym formularzu do 12.05.2017r. na adres biuro@lubuska.zhp.pl

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Termin: 20.05.2017 (rozpoczęcie o godz. 09:00, zakończenie w niedzielę o godz. 17:00)
Koszt:
– dla członków ZHP: 100 zł
– dla osób spoza ZHP: 160 zł

Dla członków naszego hufca zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej wysłane na adres: bartlomiej.walkowski@zhp.net.pl do dnia 12.05.2017r.
Osoby Indywidualne zgłoszenia przesyłają na załączonym formularzu do 12.05.2017r. na adres biuro@lubuska.zhp.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ i WPŁAT!

Kursy odbywać się będą w Bursie przy ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze

Wpłaty na oba kursy do 12.05.2017 r. na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej
54 2030 0045 1110 0000 0275 4030
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika