Konferencja „Od Małego na całego!” 25 kwietnia. Zgłoś się!

6 mar

Serdecznie zapraszamy drużynowych zuchowych i harcerskich, namiestników oraz kadrę kształcącą drużynowych zuchowych i harcerskich na ogólnopolską konferencję instruktorską Chorągwi Stołecznej ZHP „Od Małego na całego: 5- i 6-latki w gromadzie? 9-latki w drużynie?”, która odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-17:00 w Warszawie. Zapraszamy do wspólnego zastanowienia się nad tym, jak pracować metodyką zuchową szczególnie z 5- i 6-latkami, a także 9- i 10-latkami oraz jak ich przygotować do odpowiedniego przejścia z gromad zuchowych do drużyn harcerskich.

Druhno i Druhu, jest to konferencja, której nie możecie przegapić!

Link do formularza zgłoszeniowego: https://konferencja_instruktorska.zgloszenia24.pl/

Zajrzyjcie też na stronę konferencji http://stoleczna.zhp.pl/konferencja/

Program

1. Rejestracja (9:30-10:00)

2. Przywitanie gości i uczestników konferencji (10:00-10:15)

3. I blok ekspercki (10:15 – 11:45)

(1) założenia i skutki reformy oświaty w polskiej edukacji – ekspert z Biura Edukacji M.st. Warszawy, Ewa Czarkowska

(2) umiejętności i gotowość do zmian u 5,6-latków i 9,10-latków – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Ewa Kopeć

(3) eksperyment gromad zuchowych w przedszkolu – Pani Dyrektor Przedszkola nr 1 w Warszawie, Bożena Mościcka

(4) 5-latki na wyjazdach kolonijnych – Pani Dyrektor Przedszkola nr 154
w Warszawie, Alicja Zan

(5) Metoda Montessori – dobra praktyka w pracy z dziećmi: pedagog pracujący metodą Montessori z małymi dziećmi

4. Reforma metodyczna w ZHP – instruktor GK ZHP (11:45-12:00)

5. Przerwa kawowa (12:00-12:20)

6. Panel dyskusyjny – praca w 10-12 osobowych grupach z moderatorami   (12:20-14:10):

(1) standardy kształcenia drużynowych harcerskich i zuchowych: luki, konieczne zmiany,…

(2) dobry start w 5-, 6-latków w gromadach zuchowych (narzędzia metodyczne, formy pracy, dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania organizacyjne itp.)

(3) dobry start 9-latków w drużynach harcerskich (narzędzia metodyczne, formy pracy, dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania organizacyjne itp.)

(4) kiedy zuch nie jest gotowy do przejścia do gromady zuchowej, niepokojące “objawy”, sytuacje problemowe

(5) kolonia zuchowa a obóz harcerski – gdzie lepiej odnajdzie się 9-latek?

(6) współpraca z rodzicami: planowanie współpracy, jak rozmawiać z rodzicami, kiedy ich informować o naszych decyzjach, czy powinniśmy ich przekonywać do naszych rozwiązań?…

7. Lunch (14:10-14:45)

8. Podsumowanie pracy w grupach na forum konferencji (14:45-15:45)

9. Dyskusja uczestników konferencji (15:45-16:45)

10. Podsumowanie i zakończenie konferencji (16:45-17.00)

Zapraszamy!
źródło: www.zhp.pl