Zespoły i kluby

Zespół promocji i informacji:
– phm. Joanna Gołucka – szefowa zespołu
– Dominik Ksel
– Mikołaj Żabiński
– Igor Gąsiorowski
– Zuzanna Jagodzińska

Zespół programowy:
– Julia Kurowiak – szef zespołu
– pwd. Natalia Stodolona – zastępczyni szefowej
– Barbara Łuczak
– Laura Zubaszewska
– Amelia Kostrzewa
– phm. Natalia Hołobotowska

Zespół kadry kształcącej:
– phm. Sara Szczegóła (SOKK/1358/2021) – szefowa zespołu
– hm. Maciej Rutkowski (SOKK/266/2018)
– hm. Edyta Walent (ZOKK/1359/2022)
– phm. Natalia Hołobotowska (SOKK/1328/2022)
– phm. Maja Markowska
– pwd. Wojciech Gramacki