Składki członkowskie

14 sty

W związku z rozpoczęciem 2016 roku przypominamy o terminowym wpłacaniu składek członkowskich. Nieterminowe regulowanie składek skutkować może brakiem dostępu do różnych form kształcących np. kursów, brakiem możliwości brania udziału w rajdach i zlotach, a nawet pozbawieniem członkostwa w Związku Harcerstwa Polskiego. Zachęcamy również do regulowania płatności za cały rok z góry.

Informujemy też, iż w sposobie płatności składek członkowskich w naszym hufcu zachodzi jedna zmiana. Od teraz prosimy o wpłacanie składek z precyzyjnym tytułem przelewu.

W tytule przelewu powinno się znaleźć: imię i nazwisko, jednostka, okres za jaki opłacana jest składka wraz z rokiem np.:

Jan Kowalski – 10 DH Czarne Stopy – I kwartał 2016

Pieniądze powinny być wpłacane na poniższe konto bankowe:
Bank BGŻ
94 2030 0045 1110 0000 0262 8180

Mateusz Surzykiewicz
członek zespołu promocji i informacji