Ruszyła rekrutacja patroli na Zlot Chorągwi

13 mar

Witajcie wszyscy!

Ruszyła rekrutacja patroli na Zlot Chorągwi w Niesulicach w dniach 16-18.06.2017. Pamiętajcie zgłoszenia do 25 marca 2017.

Nie czekaj, zgłoś swój Patrol jak najszybciej TUTAJ. Regulamin Zlotu w załączeniu.

Pamiętaj, żeby przed zgłoszeniem poinformować swojego Komendanta Hufca o waszym zgłoszeniu. Zgłoszenia dokonuje osoba pełnoletnia będąca opiekunem patrolu w czasie trwania zlotu. Przygotuj przed wypełnieniem formularza Numer ewidencyjny ZHP oraz datę urodzenia każdej zgłaszanej osoby. Jeśli nie znasz Numeru ewidencyjnego zapytaj swojego Komendanta lub osobę zajmującą się ewidencją w twoim Hufcu.
Czekamy na wasze zgłoszenia.

Komenda Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

źródło: lubuska.zhp.pl