Rozpoczynamy 40. Zjazd ZHP

7 gru

Dziś oficjalne rozpoczęcie 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. 180 delegatów, 17 komendantów chorągwi, Przewodniczący i Naczelnik ZHP oraz członkowie Głównej Kwatery będą przez najbliższe 4 dni decydować o najważniejszych sprawach Związku.

Od 7 do 10 grudnia obradować będzie 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, czyli najwyższa władza organizacji. Celem jego zwołania jest podsumowanie ostatniej, 4-letniej kadencji, wybór nowych władz, przyjęcie Strategii Rozwoju na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwał ważnych dla funkcjonowania Związku.

Dzisiejszy dzień jest tzw. roboczym. Delegaci wybiorą protokolantów zjazdu oraz prezydium, które będzie przewodzić obradom. Następnie zostaną powołane Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjna. Dziś również przyjęte zostaną Regulamin Zjazdu, a także zasady wyboru władz naczelnych. W przypadku podjęcia przez delegat decyzji o pracach nad Statutem ZHP, określony zostanie tryb pracy oraz rozstrzygnięcie, które projekty uchwał dotyczące zmian w Statucie ZHP będą przedmiotem dalszych prac zjazdu i zostaną skierowane do Komisji Statutowej.

Zapraszamy do relacji na żywo z dzisiejszego dnia obrad pod adresem: 

źródło: zhp.pl