Przyjęto autopoprawki do „Instrukcji drużyny”

13 paź

Główna Kwatera ZHP, biorąc pod uwagę rekomendacje przekazane przez instruktorów, drużynowych i środowiska harcerskie, z dniem 30 września zatwierdziła dokument Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. 

Nowy dokument zastąpił 8 dotychczasowych regulacji.

Instrukcja została przygotowana w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje, w których wzięło udział 340 jednostek organizacyjnych: 40 gromad i drużyn wszystkich grup metodycznych, 20 gromad i drużyn specjalnościowych, 20 gromad i drużyn Nieprzetartego Szlaku, 7 kręgów akademickich, 18 kręgów instruktorskich, 10 kręgów starszyzny, 10 kręgów seniorów, 15 klubów specjalnościowych, 23 szczepy, 7 związków drużyn, 30 hufców.

Mamy  nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią i ułatwią pracę jednostek, których dotyczy dokument!

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej.

źródło: zhp.pl