Przewodniczący ZHP zwołał XL Zjazd ZHP

25 kwi

Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 44/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwołania XL Zjazdu ZHP

 

  1. Na podstawie § 64 ust. 4 Statutu ZHP, biorąc pod uwagę wniosek Rady Naczelnej ZHP (uchwała nr 56/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 13 kwietnia 2017 r.), zwołuję w terminie 7-10 grudnia 2017 r. XL Zjazd ZHP z miejscem obrad w Warszawie.
  2. Organizację i przygotowanie XL Zjazdu ZHP powierzam Głównej Kwaterze ZHP.
  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł