Przedłużone zgłoszenia na V Zlot Kadry

11 maj

Dla tych, którzy nie zdążyli się zgłosić na V Zlot Kadry ZHP, przedłużyliśmy zgłoszenia do 25 maja!
Jeszcze masz okazję zgłosić się i być z nami na największym ogólnopolskim spotkaniu kadry Związku Harcerstwa Polskiego. Pamiętaj! Spotykamy się w dniach 18-22 sierpnia na ziemi świętokrzyskiej, w kieleckiej Tokarni. 

W czasie zlotowych kursów, gier i warsztatów skupimy się na doskonaleniu warsztatu metodycznego, kształceniowego, zainspirujemy cię do jeszcze ciekawszej pracy w drużynach, hufcach i chorągwiach. Na trzy miesiące przez Zjazdem ZHP porozmawiamy o tym, jak Związek zmienia się w ostatnich latach i jaki kurs powinien obrać na najbliższe.

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa wynosi 220 zł. Kadra zlotu przygotowała szlaki dedykowane osobom pełniącym różne funkcje w ZHP. Wybierz szlak, który Ci najbardziej odpowiada i zgłoś się już dziś.

Szlak łowicki – poziom przewodnikowski

 • Szlak drużynowych w wieku od 16 do 25 roku życia w formule Odkrycia SWA (Odznaka Skautów Świata) z trzema podobozami:
  – Środowisko naturalne
  – Rozwój wspólnoty lokalnej
  – Pokój
 • Szlak dla szefów Jednostek Specjalnościowych „Bądź gotów”

Szlak góralski – poziom podharcmistrzowski, funkcje programowo-metodyczne i kształceniowe

 • Kurs dla kadry wspierającej specjalności
 • Szkolenie trenerskie programu „Pięknie być sobą” (Free being me)
 • Szlak namiestników
 • Szlak komendantów szczepów

Szlak kaszubski – wsparcie w dziedzinach innych niż metodyka

 • Kurs hufcowych instruktorów ds. zagranicznych
 • Szlak komendantów hufców
 • Szlak dla osób pozyskujących środki „Którędy po złoto?”

Szlak kurpiowski – dla harcmistrzów

 

Zgłoś się na V Zlot Kadry ZHP!
Więcej informacji znajdziesz na stronie V Zlotu Kadry.

 

źródło: zhp.pl