Projekt Systemu Instrumentów Metodycznych ZHP

1 lut
26 stycznia 2021 roku na ręce Przewodniczącego ZHP został przekazany projekt uchwały w sprawie systemu metodycznego ZHP,  z prośbą o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP. Projekt ma na celu wykonanie Uchwały XLI Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP nr 5 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 11 z dnia 10 grudnia 2017 r.

Do projektu uchwały załączono do wiadomości i dyskusji projekt „Regulaminu systemu instrumentów metodycznych ZHP” wraz z załącznikami: programy gwiazdek zuchowych i stopni harcerskich, próby harcerza/harcerki, naramiennika starszoharcerskiego i naramiennika wędrowniczego, sprawności harcerskich, sprawności zuchowych i tropów zuchowych. Dla pełniejszego obrazu sytuacji załączono również przykłady tropów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, a także przykłady wyzwań harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz zuchowych zadań indywidualnych.
Dziś odbędzie się spotkanie dla wszystkich drużynowych i instruktorów, metodyków, harcerskich komend i namiestników. Podczas niego instruktorzy Zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych przedstawią krok po kroku projekt uwzględniający wnioski płynące z rocznego pilotażu.
 
To krok milowy w reformie instrumentów metodycznych dla całego ZHP.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany koniecznie dołącz dziś do spotkania o godzinie 20.00 poprzez kliknięcie w ten link!