Posadzili Kniejową aleję

8 kwi

Wypełniając powinność harcerza, zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego: „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej „Knieja” wzięli udział w akcji zielonogórskiego nadleśnictwa. Druh Jarek, Sara i Sebastian wspólnymi siłami posadzili aż 900 drzewek! Nagrodą za ciężką i efektywną pracę było ognisko z kiełbaskami w roli głównej oraz świadomość dobrze spełnionego obowiązku jaki mamy wobec matki natury. Za kilkadziesiąt lat będziemy mogli podziwiać kniejową aleję, a potomkowie naszych harcerzy z pewnością będą z dumą patrzeć na swoich rodziców i brać z nich przykład.

Kniejakom gratulujemy i zachęcamy do brania z nich przykładu!

źródło: www.kniejax25.pl

 

Eliza Zaborowska
szef zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP