Po raz siódmy szukamy niezwyczajnych instruktorów

4 gru

Każdego dnia blisko 12 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni 2017!

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2017 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną.  Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.

Kategorie siódmej edycji:

Wspieranie rozwoju instruktorskiego

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju.

Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte schematy działania:

 • członków komisji stopni instruktorskich oraz kapituł wędrowniczych,
 • namiestników, członków namiestnictw oraz instruktorów komend hufców wspierających kadrę w realizacji ich zadań, a także członków referatów i inspektoratów,
 • organizatorów warsztatów i niestandardowych form kształceniowych,
 • opiekunów prób.

 

Aktywność społeczna

Harcerze chcą zostawiać świat choć trochę lepszym, niż go zastali. W myśl tej idei podejmują się inicjatyw zmieniających oblicze ich najbliższej okolicy. By podkreślić zaangażowanie instruktorów ZHP w służbie społeczeństwu lokalnemu powołano kategorię „Aktywność społeczna”. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
 • promocja „małej ojczyzny”,
 • aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

 

Nieprzetarty szlak

Szacujemy, że w drużynach Nieprzetartego Szlaku działa dziś około 8 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Drużyny działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej i innych placówkach.

Kluczową rolę w tytanicznej pracy instruktorów NS odgrywa systematyczność, konsekwencja, wiara i olbrzymia tolerancja. To oni każdego dnia pokazują, że trudny nie oznacza niemożliwy, a inny nie znaczy gorszy.

 

Granatowy szlak

Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego. Granatowy szlak to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2017 roku są godne uwagi i podziwu.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
 • współpraca międzynarodowa,
 • krzewienie harcerskich wartości.

 

Efektywne zarządzanie

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, „pozyskiwaczy” środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
 • działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu Niezwyczajni 2017.