OBÓZ 2023

W tym roku wyruszamy na obóz hufca, a nasza przygoda odbędzie się pod hasłem „Zlot skautów świata”. Poniżej będą znajdować się informacje na obozie, strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Termin: 7-18 sierpnia 2023 / zuchy: 12-18 sierpnia 2023

WYJAZD: zbiórka o godz. 9:00 na parkingu za CRS

POWRÓT: ok. godz. 17:00 na parkingu za CRS

Miejsce: Pobierowo, Baza Obozowa Hufca ZHP Łagiewniki

Koszt:

 • zuchy: 800 zł płatne w dwóch ratach:
  – 500 zł płatne do 30.04.2023 włącznie,
  – 300 zł płatne do 30.06.2023 włącznie.
 • pozostali: 1100 zł płatne w dwóch ratach:
  – 500 zł płatne do 30.04.2023 włącznie,
  – 600 zł płatne do 30.06.2023 włącznie.
 • dzieci z rodzin, z których więcej niż jedno dziecko jedzie na obóz: 1000/700 zł za dziecko płatne w dwóch ratach:
  – 500 zł płatne do 30.04.2023 włącznie,
  – 500 zł płatne do 30.06.2023 włącznie.

 

Płatność: na rachunek bankowy Hufca Zielona Góra ZHP nr 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261 prowadzony w Santander Bank Polska SA tytułem „DSCZ obóz 2023 imię i nazwisko dziecka”.

BON TURYSTYCZNY

Tylko do końca marca działa bon turystyczny, którym można zapłacić za obóz. W razie takiej chęci prosimy o bezpośredni kontakt ze skarbniczką hufca, Agatą Bazydło, w celu umówienia się na zrealizowanie bonu. Nr tel.: 607310680.

FAKTURA

Przypominamy, że faktury wystawia Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. Chęć faktury należy zgłosić PRZED WPŁATĄ za pośrednictwem ankiety na stronie chorągwi (lubuska.zhp.pl; drugi kafelek: faktura).

DOKUMENTY

Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest dostarczyć do organizatorów komplet dokumentów (karta kwalifikacyjna + załącznik). Poniżej zamieszczamy również opis warunków uczestnictwa, z którymi powinni zapoznać się rodzice lub pełnoletni uczestnicy wypoczynku (tego dokumentu nie trzeba podpisywać).

Dokumenty należy dostarczyć do drużynowych do 24 kwietnia 2023 roku. Prosimy zwrócić uwagę:

 • aby w miejscu podpisów rodziców podpisali się oboje (w sytuacjach trudnych należy dołączyć oświadczenie, dlaczego jeden z rodziców się nie podpisuje np. pobyt za granicą),
 • aby wpisane były terminy szczepień lub ich brak,
 • aby wpisane były choroby przewlekłe (w tym alergie), na które choruje uczestnik oraz przyjmowane na stałe leki,
 • oraz aby na załączniku wpisany był numer ewidencyjny (w przypadku brakuje jego znajomości proszę się zwrócić do drużynowych).

Warunki uczestnictwa

Zuchy: karta kwalifikacyjna + załącznik 

Harcerze niepełnoletni: karta kwalifikacyjna + załącznik 

Harcerze pełnoletni: karta kwalifikacyjna + załącznik