Materiały Komisji Statutowej

3 lut

Realizując postanowienia uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP, określającej tryb prac nad projektem poprawek do statutu, Komisja Statutowa przedstawia zestaw zagadnień, które do niej wpłynęły, z prośbą o zapoznanie się z nimi przez instruktorów Związku.

W toku dalszych prac komisji przygotowany zostanie pakiet umożliwiający głosowanie zmian w Statucie ZHP na najbliższym zjeździe ZHP (w 2017 r.) lub na zjeździe nadzwyczajnym Związku zwoływanym w celu zmiany Statutu ZHP.

źródło: www.zhp.pl

pwd. Bartłomiej Walkowski
delegat na Zjazd ZHP