Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ZHP

20 maj

Harcerska Szkoła Ratownictwa przygotowała bezpłatny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków ZHP, którzy będą pełnić służbę medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży. 

Związek Harcerstwa Polskiego został poproszony o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. Biała Służba w Krakowie potrwa od 27.07-01.08.2016 roku. By jak najlepiej przygotować naszych instruktorów do tego wyzwania, Harcerska Szkoła Ratownictwa stworzyła propozycję bezpłatnych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Dla kogo?

Kursy organizowane są dla członków ZHP, którzy ukończyli 18 rok życia oraz są zgłoszeni jako wolontariusze do Białej Służby ZHP. Organizatorzy zobowiązują się do pomocy przy uzyskaniu wpisu do jednostki wspierającej system Państwowego Ratownictwa Medycznego dla osób niespełniających tego warunku uczestnictwa w kursie. Aby uzyskać taką pomoc należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. Cena kursu pokrywana jest przez Związek Harcerstwa Polskiego.

Terminy i miejsca kursów:

  1. Kraków pełny kurs – 21-26 czerwca 2016 r.
  2. Kraków recertyfikacja – 24-26 czerwca 2016 r.
  3. Warszawa pełny kurs – 28 czerwca – 3 lipca 2016 r.
  4. Warszawa recertyfikacja – 1-3 czerwca 2016 r.
  5. Gdańsk pełny kurs – 5-10 lipca 2016 r.
  6. Gdańsk recertyfikacja – 8-10 lipca 2016 r.

W przypadku nie podjęcia się Białej Służby na Światowych Dniach Młodzieży jako ratownik, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami odbycia kursu KPP w kwocie 800 zł.

W ramach odpłatności organizator gwarantuje należyte przeprowadzenie zajęć zgodnie z ramowym programem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie egzaminu zgodnego z rozporządzeniem. Kurs nie jest biwakiem. Wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd uczestnik organizuje we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w warunkach turystycznych zapewnionych przez organizatora (nieodpłatnie).

Liczba miejsc na każdy kurs ograniczona jest do 50.

Ankieta zgłoszeniowa

Regulamin-KPP-ZHP

źródło: zhp.pl