KONTAKT

1473438149_logo_social_media_location

Jednostka nadrzędna:
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
ul. Bohaterów Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra

Kontakt:
Hufiec Zielona Góra ZHP
ul. Bohaterów Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra
Mail: zielonagora@zhp.pl
Tel.: 692 955 302

Ogólne konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Zielonej Górze
43 1090 1535 0000 0000 5301 9261

Konto do opłaty składek członkowskich:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Zielonej Górze
40 1090 1535 0000 0001 3563 6349

Dane urzędowe:
Nr KRS 0000 282 625
NIP 929 – 000 – 27 – 49
REGON 080187750