2018

KH_L22_201831.12.2018, zmiany członkostwa w hufcowej KR.
KH_L21_201831.12.2018, otwarcie próby phm. druhnie Edycie Walent.
KH_L20_201811.12.2018, zamknięcie ze skutkiem negatywnym próby pGZ „Fipinki”.
KH_L19_201810.12.2018, rozwiązanie sztabu zlotu, otwarcie pwd Maja Markowska.
KH_L18_201809.12.2018, ustanie członkostwa.
KH_L17_201807.12.2018, zamknięcie próby pwd. Jakuba Goca.
KH_L16_201805.12.2018, zmiany w hufcowej KR.
KH_L15_201821.10.2018, zmiany w zespole kwatermistrzowskim.
KH_L14_201819.10.2018, zwołanie zjazdu nadzwyczajnego hufca.
KH_L13_201801.10.2018, zaliczenie służby instruktorskiej 2017/2018.
KH_L12_201829.09.2018, zamknięcie próby pwd. Sebastian Romejko.
KH_L11_201816.09.2018, zamknięcie próby pwd. Piotr i Hanna Januszek.
KH_L10_201815.09.2018, powołanie sztabu zlotu hufca.
KH_L9_201805.09.2018, zwolnienia komendantów HAL.
KH_L8_201825.06.2018, mianowania komendantów HAL.
KH_L7_201815.06.2018, zmianowanie w zespole promocji i 9 DW „Sfora”.
KH_L6_201812.05.2018, pochwała za działanie w Uściu.
KH_L5_201824.04.2018, zamknięcie próby pwd. Sara Sz. i Natalia H.
KH_L4_201810.03.2018, zamknięcie próby pwd. Barbara Szmigielska.
KH_L3_201805.03.2018, zwolnienia komendantów HAZ.
KH_L2_201815.02.2018, odznaka „Ratownika ZHP”.
KH_L1_201805.02.2018, mianowania komendantów HAZ.