Komisja Stopni Instruktorskich

Skład komisji stopni instruktorskich

  • hm. Edyta Walent – przewodnicząca KSI
  • hm. Barbara Bazydło
  • hm. Katarzyna Kawka
  • hm. Maciej Rutkowski
  • phm. Sara Szczegóła
  • phm. Małgorzata Maśko-Horyza
  • pwd. Wojciech Gramacki – stażysta

Masz pytanie? Napisz do nas: ksi@zielonagora.zhp.pl


Dokumenty

Materiały


FAQ

Czy każdy instruktor musi w ramach próby phm. ukończyć kurs podharcmistrzowski?

Tak. Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego jest obligatoryjne, podobnie jak kursu przewodnikowskiego.

Czy istnieje ograniczenie w liczbie prób instruktorskich, którymi może się opiekować jeden phm. ?

Formalnie w Systemie Stopni Instruktorskich nie ma takiego ograniczenia. Co nie oznacza, że nie ma tu żadnych ograniczeń. Oczywiście są – wynikają z możliwości realnego wspierania jednocześnie (zbyt) wielu podopiecznych. Należy się więc kierować zdrowym rozsądkiem i świadomą oceną możliwości danego opiekuna – dotyczy to zarówno potencjalnych opiekunów, jak i KSI, które ich zatwierdzają.

Czy wymóg zaliczenia służby przed otwarciem próby phm. dotyczy także osób, które wracają do czynnej aktywności po wielu latach przerwy?

Oczywiście! Należy pamiętać, że te osoby najpierw występują o ponowne nabycia członkostwa, a następnie mogą wystąpić o potwierdzenie faktu posiadania stopnia instruktorskiego do właściwej KSI (zgodnie z przydziałem służbowym). Po potwierdzeniu posiadania stopnia obowiązują takiego instruktora zasady dokładnie takie, jak każdego innego – w tym dotyczące warunków otwarcia próby na kolejne stopnie instruktorskie.

Czy komendant hufca może zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym i przyznać stopień, jeśli KSI w ogóle o to nie wnioskowała?

Nie! Zamknięcie próby i przyznanie stopnia instruktorskiego odbywa się wyłącznie na wniosek odpowiedniej KSI (patrz: System Stopni Instruktorskich III.8-10).

Czy opiekunem próby może być instruktor z innej chorągwi?

Oczywiście! Musi jedynie spełniać wymogi określone w pkt. II.3 Systemu stopni instruktorskich. Co więcej, nie jest to tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy opinia.

Czy opiekunem próby może być komendant hufca lub komendant chorągwi?

Tak, nie ma żadnych formalnych przeszkód. I znanych jest wiele przypadków z ostatnich lat skutecznego opiekowania się próbami przez komendantów hufców i chorągwi, a nawet naczelniczkę.

Czy opiekun próby instruktorskiej musi obowiązkowo mieć zaliczoną służbę instruktorską?

Oczywiście, że tak! Zgodnie z Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich pkt II. 9. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.  Zapis SSI w pkt II. 9 nie jest nowy. Jest prosty w interpretacji, gdyż zapis „MUSI” posiada imperatyw konieczności posiadania zaliczenia służby na bieżąco, a nie w jakiejś bliżej nieokreślonej przeszłości. Jego wprowadzenie służyło do tego by opiekunowie prób byli instruktorami czynnymi. Dodatkowo bywa także, że instruktor ma nie zaliczoną służbę z powodu zastrzeżeń do jego pracy. Warunki zaliczenia służby znajdują się w Regulaminie spraw członkowskich pkt 32. W przypadku braku zaliczenia służby taki instruktor nie spełnia wymagań stawianych opiekunowi próby. Zapis z SSI z pkt 7 i 9 należy traktować łącznie, a uchwałodawca nie przewidział żadnych wyjątków w tej kwestii z powodów opisanych powyżej.

Czy próba na stopień może trwać krócej niż rok?

System Stopni Instruktorskich określa czas trwania próby (od roku do dwóch lat) jako „zalecany”, a nie obowiązkowy. Jest więc w tym względzie pewna dowolność i należy kierować się zdrowym rozsądkiem (zdobywającego stopień, jego opiekuna i przede wszystkim KSI), pamiętając, że najistotniejsze jest to, czy próba jest dobrze ułożona – czy zadania pozwolą osiągnąć poziom określonego stopnia instruktorskiego i czy da się ją rzetelnie zrealizować w krótszym czasie.