Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca komisji – pwd. Elżbieta Michalska
Wiceprzewodnicząca – pwd. Agata Bazydło
Sekretarz – pwd. Bartosz Fligier

KOMPETENCJE:
Zgodnie z artykułem 54 Statutu ZHP:

 1. Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.
 2. Komisja rewizyjna hufca:
  – Czuwa nad zgodnością działań komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  – Sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  – Ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  – Przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
  – Przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  – Wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.
 3. Komisja rewizyjna hufca liczy co najmniej 3 członków.

KONTAKT:
Aby skontaktować się z komisją rewizyjną napisz maila na adres michalska.elzbieta@zhp.net.pl