Zmiany w komendzie hufca! Druga część Zjazdu Zwykłego Hufca Zielona Góra ZHP

5 gru

Wznowienie obrad Zjazdu Zwykłego, który wybrał na funkcję komendanta pwd. Jarosława Zasackiego, odbyło się w ostatni czwartek (tj. 3 grudnia) o godzinie 18:00 w sali kominkowej Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Celem obrad był wybór nowej Komendy oraz Komisji Rewizyjnej Hufca Zielona Góra ZHP.

Druga część obrad rozpoczęła się powitaniem instruktorów i gości przez komendanta Hufca Zielona Góra ZHP, który krótko podsumował decyzje, dyskusje oraz kierunki rozwoju, które były opisywane na poprzedniej części spotkania. Po przekazaniu głosu przewodniczącemu Zjazdu – hm. Grzegorzowi Bazydło, który sprawdził obecność poszczególnych komisji zjazdowych i przedstawił program obrad Zjazd oficjalnie rozpoczął się. Czas przed przedstawieniem kandydatów do władz został przeznaczony na intensywną dyskusję o potrzebach Hufca w oparciu o wizję dobrego kandydata na poszczególne funkcje i ustanowionego wcześniej „Planu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019”.

Gdy nadszedł czas, hm. Grzegorz Bazydło oficjalnie poprosił o przedstawienie listy kandydatów, głos zabrał pwd. Jarosław Zasacki, proponując następujące osoby na członków swojej komendy:

– phm. Justyna Nawara – skarbnik,
– phm. Anna Zasacka – członkini Komendy ds. programowych,
– phm. Bartłomiej Walkowski – członek Komendy ds. pracy z kadrą.

Zanim rozpoczęło się głosowanie, przewodniczący Zjazdu dokładnie wyjaśnił zasady głosowania. Chwilę potem wniesiono wniosek o głosowanie jawne, który nie został przyjęty przez Zjazd. Tajne głosowanie rozpoczęło się i nie trzeba było długo czekać, by przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Aleksandra Przewrocka-Petryków wraz z resztą członków Komisji Skrutacyjnej udała się, by podliczyć głosy.

W czasie, gdy głosy były starannie liczone, hm. Dariusz Zajączkowski przedstawił przygotowany przez siebie projekt stanowiska dot. „Domu Harcerza”, który rozpoczął moralną dyskusję. Projekt stanowiska został przyjęty przez Zjazd w późniejszej części obrad.

Decyzją Zjazdu na poszczególnych członków Komendy Hufca Zielona Góra ZHP wybrana została grupa podharcmistrzów, którą w swojej propozycji przedstawił komendant Hufca Zielona Góra ZHP – pwd. Jarosław Zasacki. Są to:

– phm. Justyna Nawara – dotychczas pełniąca funkcję skarbnika,
– phm. Anna Zasacka – dotychczas pełniąca funkcję członkini komendy ds. programowych,
– phm. Bartłomiej Walkowski – dotychczas pełniący funkcję komendanta hufca.

W głosowaniu brało udział 15 instruktorów z czynnym prawem wyborczym.

Nowej Komendzie Hufca Zielona Góra ZHP życzymy wielu sukcesów oraz owocnej pracy!

Po długiej dyskusji nie udało się wybrać Hufcowej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd Zwykły Hufca Zielona Góra ZHP zakończył się zebraniem w kręgu i ciepłym, harcerskim, wspólnym pożegnaniem się.

Mateusz Surzykiewicz
członek zespołu promocji i informacji