Zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich

8 paź

Rada Naczelna ZHP przyjęła zmianę dotyczącą Systemu Stopni Instruktorskich. 

Przyjęte zmiany w SSI są wynikiem prac nad dostosowaniem systemu do Kierunków Pracy z Kadrą na lata 2016-2017 przyjętych przez Radę Naczelną ZHP w 2015. Zmiany w systemie poprzedziły 6-miesięczne konsultacje prowadzone z instruktorami z całej Polski. W konsultacjach wzięło udział ponad 400 instruktorów. W wyniku konsultacji wnioski do systemu sformułowało 14 chorągwi. Dyskusja otwarta była dla wszystkich instruktorów.

Przyjęty SSI obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017. Komisje będą miały dodatkowe 3 miesiące na ewentualne dostosowanie swoich regulaminów, organizację oraz udział w planowanych szkoleniach.

Przyjęty dokument znajduje się na stronie dokumenty.zhp.pl.