Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP

16 lut

Zgodnie z podjętą Uchwałą 1/02/2020 Komendy Hufca Zielona Góra ZHP, na dzień 15 marca 2020 r. (niedziela) na godz. 17:00 został zwołany Zjazd Nadzwyczajny Hufca. Celem zjazdu jest przyjęcie Strategii Hufca Zielona Góra ZHP na lata 2020-2022.

Rozkaz L.3/2020 zwołujący Zjazd wraz listą osób z czynnym prawem wyborczym można pobrać poniżej.

KH_L3_202016.02.2020, zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca.