Zbiórka KSI – styczeń 2022

20 sty

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 31 stycznia 2022 r. w HCR (Bohaterów Westerplatte 27, Zielona Góra) o godzinie 18.30.

Zaznaczamy zarazem, że HKSI rozpatrywać będzie jedynie wnioski wysłane na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl do 27 stycznia włącznie. Dokumenty wysłane po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnej zbiórce.