Zbiórka KSI – marzec 2016

24 lut

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 10.03.2016, o godz. 17:00 w Sali Kominkowej komendy chorągwi.

Przypominamy zarazem, że przed HKSI należy wysłać odpowiednie dokumenty na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl w nieprzekraczalnym, terminie do 10-u dni przed zbiórką KSI – czyli do 01.03.2016r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnej HKSI w kwietniu.

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.