Zbiórka KSI – luty 2016

31 sty

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 11.02.2016, o godz. 17:30 w Sali Kominkowej komendy chorągwi.

Przypominamy zarazem, że przed HKSI należy wysłać odpowiednie dokumenty na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl w nieprzekraczalnym, terminie do 7-u dni przed zbiórką KSI – czyli do 04.02.2016r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnej HKSI w marcu.

Jednocześnie zaznaczamy, że od kolejnej HKSI zmienia się termin dostarczania dokumentów na: 10 dni przed KSI.

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.