Wyprawa „Łączymy pokolenia” – Monte Cassino 2014

6 mar

W związku z 70. rocznicą bitwy pod Monte Cassino organizowany jest udział reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego w uroczystościach państwowych, które w dniach 17-18 maja 2014 r. odbędą się w Cassino oraz regionie Lacjum we Włoszech.

Wyprawa „Łączymy pokolenia – Monte Cassino 2014” odbędzie się w dniach 13-21 maja br. Rekrutacja uczestników trwa do 21 marca br.

Główna Kwatera ZHP koordynować będzie uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych wszystkich jednostek harcerskich przebywających w tych dniach we Włoszech.

Program wyprawy składać się będzie z następujących elementów: udział w głównych uroczystościach państwowych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Cassino, udział w uroczystościach rocznicowych w Aquafondata i Piedimonte San Germano, przygotowanie miejsc pamięci do uroczystości, interaktywny program społecznościowy (socialmedia) realizowany w trakcie całej wyprawy „Rajd Honker”, udział w wydarzeniach towarzyszących w Cassino, program turystyczny.

Założenia organizacyjne i szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku:
[download id=”640″]

Wszelkie zapytania proszę kierować do koordynatora wyprawy:

hm. Magdaleny Litke
tel: 68 325 30 79
biuro@lubuska.zhp.pl