Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

15 sty

Komenda Hufca Zielona Góra ZHP wraz z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich zaprasza serdecznie wszystkich instruktorów, którzy chcieliby zostać opiekunem próby instruktorskiej lub już będących opiekunami takich prób do udziału w warsztatach dla opiekunów prób instruktorskich.

Cel: Przygotowanie instruktorów do pełnienia roli opiekuna próby instruktorskiej.

Uczestnicy: Uczestnikami warsztatów będą instruktorzy Hufca ZHP Zielona Góra oraz w miarę wolnych miejsc innych hufców, max. 18 osób.

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają członkowie HKSI nie posiadający przeszkolenia do funkcji.
Warunki uczestnictwa: stopień co najmniej podharcmistrza/podharcmistrzyni (lub otwarta próba phm), opłacone składki za rok 2014.

Termin: 7 lutego 2015r., Sobota 10:00 – 16:30
Miejsce: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, ul. Boh. Westerplatte 27
Składka zadaniowa: Składka zadaniowa za warsztaty wynosi 5zł od osoby, dla osób spoza chorągwi – 10zł. Płatne na konto Komendy Hufca ZHP w Zielonej Górze, BZ WBK 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261 z dopiskiem „WOPI-imię i nazwisko”.

Obiad w formie cateringu płatny (około 12zł) gotówką na miejscu.
Składka zadaniowa za warsztaty obejmuje: część kosztów za poczęstunek,  materiały dla uczestników.
Potwierdzenie wpłaty należy ze sobą zabrać na zajęcia.

Zgłoszenia: Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy https://wopi_zg2015.zgloszenia24.pl do 5.02.2015r., po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zaświadczenia ukończenia warsztatów oraz materiały wydawane będą na koniec zajęć!!

WOPI -info dla uczestników

pwd. Bartłomiej Walkowski
Komendant Hufca Zielona Góra ZHP