Wakaty w Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej do uzupełnienia!

4 sty

Rada chorągwi w związku z wakatami po dh. pwd. Łukaszu Fabich oraz dh. pwd. Agacie Illcewicz-Kryger prosi wszystkich zainteresowanych chęcią służby na rzecz chorągwi poprzez prace w radzie, o przesłanie niezwłocznie do 6 stycznia 2016 r. na adres: mariusz.groblica@zhp.net.pl  listu motywacyjnego z krótkim życiorysem instruktorskim. Osoby, które zgłoszą swoją chęć pracy w radzie zostaną zaproszone na jej najbliższe spotkanie w dniu 8 stycznia 2016 r., gdzie rada uzupełni swój skład spośród zgłoszonych kandydatur.

CZUWAJ!
                       

phm. Mariusz Paweł Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP