Trwa 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego

8 kwi

W ten weekend – 7-9 kwietnia – odbywa się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 167 delegatów decyduje o zmianach w Statucie ZHP opierając się na przeprowadzonych badaniach, konferencjach i spotkaniach i wypracowanych pytaniach kierunkowych. Jednym z delegatów chorągwi jest członek komendy hufca, phm. Bartłomiej Walkowski.

 

Dotychczas Zjazd zdecydował, że z dziesięciu proponowanych, będzie pracować nad następującymi pytaniami kierunkowymi:

3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?

7c. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?

10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

 

Zjazd można oglądać na żywo na www.youtube.com/zhp360. Tam też można obejrzeć dzień wczorajszy, po zakończeniu obrad każdy dzień dostępny jest do obejrzenia. Rozwój wydarzeń można śledzić na wydarzeniu na Facebook’u „39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP”. Zachęcamy do bycia na bieżąco!