Kurs Drużynowych Gromad Zuchowych

7 mar

Organizator: Referat Zuchowy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Terminy i miejsce:
20-22.03.2015 Gorzów Wlkp.
27-29.03.2015 Gorzów Wlkp.

Uczestnicy:
• minimalny wiek – 17 lat (rocznikowo),
• ukończony kurs przewodnikowski lub stopień instruktorki,
• wpis do ewidencji ZHP.

Koszt: 100 zł.
Termin zgłoszeń: do 11.03.2015r. w załączeniu ankieta uczestnika kursu.

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu

phm. Jagna Babst – Leszczyłowska
Kierownik Referatu Zuchowgo Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP