Dyskutujemy o zmianach w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim

7 kwi

Powołany rok temu na mocy uchwały zjazdu ZHP Zespół ds. Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, którego członkami są instruktorzy z wszystkich województw (woj. Lubuskie reprezentuje phm. Katarzyna Pawlak) po intensywnej pracy, wielu spotkaniach i konsultacjach przedstawił propozycję nowej redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Swoją pracę zespół opierał na własnych doświadczeniach, konsultacjach z instruktorami swoich środowisk, udostępnionych przez Główną Kwaterę ZHP materiałach i literaturze harcerskiej oraz przeprowadzonych badaniach, co miało ułatwić stworzenie projektu nowej redakcji PiPH.

Druhna Naczelnik ZHP otworzyła ogólnopolską dyskusję nad projektem i zobowiązała do uczestnictwa w niej wszystkich instruktorów ZHP. Wnioski z dyskusji w środowiskach, potem międzyśrodowiskowych w większych miastach i podsumowującej na Zlocie Kadry będą decydujące i wpłyną na ostateczny kształt projektu treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, nad którym będą głosować delegaci na kolejnym zjeździe ZHP.

To ważny moment dla naszego związku dlatego zachęcamy wszystkich drużynowych i instruktorów naszego hufca do aktywnego uczestnictwa w debacie nad treścią PiPH, bo jest to przecież podstawowa metoda naszej harcerskiej drogi, do której często się odwołujemy.

Projekt nowej redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego:

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Alternatywna wersja:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Sprawiedliwości i Prawdy, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

PRAWO HARCERSKIE

  1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  2. Harcerz stara się wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz dba o więzi rodzinne, szanuje starszych i jest im posłuszny.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest pracowity, oszczędny i gospodarny.
  10. Harcerz jest czysty w mowie i uczynkach. Jest wolny od nałogów. Nie pije alkoholu i nie pali tytoniu.

Wędrowników i instruktorów zapraszamy na dzisiejszą dyskusję o godz. 17:00 w Sali Kominkowej Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

Wszystkich, którzy nie mogą dotrzeć na dyskusję zachęcamy do przesłania swoich przemyśleń do 12 kwietnia, bezpośrednio do hufca na adres: zielonagora@zhp.pl.

Więcej informacji o projekcie: http://zhp.pl/dyskutujemy/

Eliza Zaborowska
szef zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP