Zakończył się 40. Zjazd ZHP

11 gru
fot. Piotr Rodzoch

Za nami 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, czyli 4 dni dyskusji, wyborów i podejmowania decyzji. Jednak co najważniejsze, wytyczono nową Strategię ZHP na lata 2018-2025.

Po podsumowaniu minionej kadencji, nurtujących pytaniach i wyczerpujących odpowiedziach, drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali nowych przywódców – Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Nową Naczelniczką ZHP została hm. Anna Nowosad, a po raz kolejny zaufaniem obdarzony został hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą aż do 2021 roku. Continue reading

hm. Anna Nowosad nowym Naczelnikiem ZHP

9 gru

8 grudnia 2017 roku w Warszawie,  delegaci 40. Zjazdu ZHP wybrali nowego Naczelnika ZHP. Na funkcję została wybrana hm. Anna Nowosad

hm. Anna Nowosad wywodzi się z Hufca Warszawa-Ochota, w którym rozpoczęła swoją harcerską drogę w 1989 roku. Przez 5 lat była komendantką tego hufca. Jako zastępczyni komendantki Chorągwi Stołecznej, odpowiada za relacje i współpracę z 26 hufcami chorągwi.  Na poziomie krajowym, współtworzy kursy harcmistrzowskie “Cogito” oraz jest członkinią komend Zlotu ZHP Gdańsk 2018, gdzie odpowiada za pracę z komendami gniazd chorągwianych. W latach 2010-2013 była członkinią rady chorągwi, w latach 2005-2007 w Głównej Kwaterze ZHP, gdzie odpowiadała za sprawy zagraniczne.

Prywatnie pracuję jako dyrektor prawny w firmie zajmującej się dostarczaniem rozwiązań samoobsługowych służących usprawnieniu procesów sprzedaży i obsługi klientów.

hm. Dariusz Supeł ponownie Przewodniczącym ZHP

9 gru
fot. Piotr Rodzoch

9 grudnia 2017 roku w Warszawie, delegaci 40. Zjazdu ZHP ponownie na funkcję Przewodniczącego ZHP wybrali hm. Dariusza Supła

Dariusz Supeł  –  w ZHP pełnił m.in. funkcje: namiestnika zuchowego Hufca Łódź-Widzew (1980–1983), drużynowego drużyny zuchowej „Wędrujące promyki” (1986–1988), zastępcy komendanta Hufca Łódź-Widzew ds. programowych (1989–1992), redaktora naczelnego miesięcznika „Na Tropie” (1992–1994), zastępcy komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP (1992–1995), zastępcy komendanta Chorągwi Łódzkiej ds. organizacyjnych i kształcenia (1995–2000), dyrektora Harcerskiego Biura Wydawniczego „Horyzonty” (2002–2004), prezesa zarządu i dyrektora Składnicy Harcerskiej 4 Żywioły sp. z o.o. (2004–2006), wiceprzewodniczącego ZHP (2009–2013). Jest prezesem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (wcześniej 2006–2009 członkiem zarządu, 2009–2015 wiceprezesem) oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Organizacji Pozarządowych „Kooperatywa”. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Pro Memoria (2005) oraz Brązowym (1985) i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”(2000).

Od grudnia 2013 Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego. Dzisiaj został na tę funkcję wybrany ponownie.

 

Źródło: zhp.pl

Trwa 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego

8 kwi

W ten weekend – 7-9 kwietnia – odbywa się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 167 delegatów decyduje o zmianach w Statucie ZHP opierając się na przeprowadzonych badaniach, konferencjach i spotkaniach i wypracowanych pytaniach kierunkowych. Jednym z delegatów chorągwi jest członek komendy hufca, phm. Bartłomiej Walkowski.

 

Dotychczas Zjazd zdecydował, że z dziesięciu proponowanych, będzie pracować nad następującymi pytaniami kierunkowymi:

3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?

7c. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?

10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

 

Zjazd można oglądać na żywo na www.youtube.com/zhp360. Tam też można obejrzeć dzień wczorajszy, po zakończeniu obrad każdy dzień dostępny jest do obejrzenia. Rozwój wydarzeń można śledzić na wydarzeniu na Facebook’u „39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP”. Zachęcamy do bycia na bieżąco!

Zjazd Nadzwyczajny Hufca za nami

16 cze

15 czerwca 2016 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP, który miał na celu wybór Komisji Rewizyjnej Hufca.

Po obowiązkowych procedurach wyboru komisji zjazdowych, przewodniczący Zjazdu hm. Grzegorz Bazydło rozpoczął jego część oficjalną. Przedstawienie kandydatów, krótka dyskusja z pytaniami i nadszedł czas na głosowanie tajne, w którym udział wzięło 16 osób z czynnym prawem wyborczym.

Decyzją Zjazdu w skład Komisji Rewizyjnej Hufca weszły następujące osoby: przewodnicząca Komisji – phm. Marcelina Czekurłan-Werk, hm. Regina Szukowska oraz pwd. Dominik Król.

Po pierwszym posiedzeniu wręczone zostały sznury funkcyjne, czym zakończył się Zjazd.

Komisji życzymy owocnej pracy i wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zmiany w komendzie hufca! Druga część Zjazdu Zwykłego Hufca Zielona Góra ZHP

5 gru

Wznowienie obrad Zjazdu Zwykłego, który wybrał na funkcję komendanta pwd. Jarosława Zasackiego, odbyło się w ostatni czwartek (tj. 3 grudnia) o godzinie 18:00 w sali kominkowej Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Celem obrad był wybór nowej Komendy oraz Komisji Rewizyjnej Hufca Zielona Góra ZHP.

Druga część obrad rozpoczęła się powitaniem instruktorów i gości przez komendanta Hufca Zielona Góra ZHP, który krótko podsumował decyzje, dyskusje oraz kierunki rozwoju, które były opisywane na poprzedniej części spotkania. Po przekazaniu głosu przewodniczącemu Zjazdu – hm. Grzegorzowi Bazydło, który sprawdził obecność poszczególnych komisji zjazdowych i przedstawił program obrad Zjazd oficjalnie rozpoczął się. Czas przed przedstawieniem kandydatów do władz został przeznaczony na intensywną dyskusję o potrzebach Hufca w oparciu o wizję dobrego kandydata na poszczególne funkcje i ustanowionego wcześniej „Planu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019”.

Gdy nadszedł czas, hm. Grzegorz Bazydło oficjalnie poprosił o przedstawienie listy kandydatów, głos zabrał pwd. Jarosław Zasacki, proponując następujące osoby na członków swojej komendy:

– phm. Justyna Nawara – skarbnik,
– phm. Anna Zasacka – członkini Komendy ds. programowych,
– phm. Bartłomiej Walkowski – członek Komendy ds. pracy z kadrą.

Zanim rozpoczęło się głosowanie, przewodniczący Zjazdu dokładnie wyjaśnił zasady głosowania. Chwilę potem wniesiono wniosek o głosowanie jawne, który nie został przyjęty przez Zjazd. Tajne głosowanie rozpoczęło się i nie trzeba było długo czekać, by przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Aleksandra Przewrocka-Petryków wraz z resztą członków Komisji Skrutacyjnej udała się, by podliczyć głosy.

W czasie, gdy głosy były starannie liczone, hm. Dariusz Zajączkowski przedstawił przygotowany przez siebie projekt stanowiska dot. „Domu Harcerza”, który rozpoczął moralną dyskusję. Projekt stanowiska został przyjęty przez Zjazd w późniejszej części obrad.

Decyzją Zjazdu na poszczególnych członków Komendy Hufca Zielona Góra ZHP wybrana została grupa podharcmistrzów, którą w swojej propozycji przedstawił komendant Hufca Zielona Góra ZHP – pwd. Jarosław Zasacki. Są to:

– phm. Justyna Nawara – dotychczas pełniąca funkcję skarbnika,
– phm. Anna Zasacka – dotychczas pełniąca funkcję członkini komendy ds. programowych,
– phm. Bartłomiej Walkowski – dotychczas pełniący funkcję komendanta hufca.

W głosowaniu brało udział 15 instruktorów z czynnym prawem wyborczym.

Nowej Komendzie Hufca Zielona Góra ZHP życzymy wielu sukcesów oraz owocnej pracy!

Po długiej dyskusji nie udało się wybrać Hufcowej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd Zwykły Hufca Zielona Góra ZHP zakończył się zebraniem w kręgu i ciepłym, harcerskim, wspólnym pożegnaniem się.

Mateusz Surzykiewicz
członek zespołu promocji i informacji

Konsultacje przed Zjazdem Nadwyczajnym Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

26 lut

14 marca 2015 r. rozpocznie się Zjazd Nadwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, zwołany w celu obrad nad uchwałami i wnioskami powstałymi podczas listopadowego Zjazdu Chorągwi. Zapraszamy na konsultacje dokumentów, które odbędą się 7 marca o godz.10.00 w Zielonej Górze. Miejsce spotkania zostanie podane w najbliższym czasie. Więcej informacji na stronie zjazdu, w zakładce „dokumenty”/
lubuska.zhp.pl/zjazd

Joanna Sobów
rzecznik prasowy Hufca Zielona Góra ZHP