1 sierpnia – pamiętamy!

1 sie

Dziś 1 sierpnia, mija dokładnie 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego, od największego podczas II wojny światowej zrywu narodowo-wyzwoleńczego w skali Europy, a nawet świata. Zrywu, który przez 63 dni pokazał siłę, odwagę, determinacje i patriotyzm młodych ludzi, którzy chcieli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie.

Z tej okazji na zielonogórskiej nekropoli przy obelisku ku czci żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, harcerze z naszego hufca, Międzyrzecza, Skwierzyny i Przytocznej uczcili pamięć bohaterów walczących 70 lat temu w Warszawie. Starsi harcerze przed rozpoczęciem obchodów udali się na groby spoczywających na cmentarzu uczestników Powstania Warszawskiego i tam złożyli biało-czerwone flagi. Uroczysty apel poprowadzony przez hm.Dariusza Zajączkowskiego rozpoczął się punktualnie o godzinie „W” wyciem syren. Na obchody przybyli kombatanci, przedstawiciele władz miasta i regionu oraz parlamentarzyści. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez bp Tadeusza Lityńskiego oraz przemówieniach przedstawicieli władz nastąpił czas by oddać salwę honorową na cześć powstańców. Było to możliwe dzięki obecności żołnierzy z kompani reprezentacyjnej 4 Zielonogórskiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej z Czerwieńska.

Dla każdego z nas był to bardzo ważny dzień, postarajmy się, by nigdy żaden z nas nie zapomniał o trudzie, odwadze i poświeceniu tych młodych ludzi, którzy zapłacili najwyższą cenę za naszą wolność. Cześć i chwała bohaterom!

Joanna Sobów
członek zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP