Propozycje programowe ZHP

9 gru

Serdecznie zachęcamy wszystkich drużynowych do zapoznania się i wykorzystywania w swojej pracy propozycji programowych dostępnych w Centralnym Banku Pomysłów ZHP! 

Związek Harcerstwa Polskiego w przygotowanym przez siebie programie odpowiada na aktualne potrzeby wychowawcze. Prezentowane propozycje zwracają uwagę na problemy, które w tym momencie mogą dotyczyć młodych ludzi i mieć ogromny wpływ na ich życie i postawy w przyszłości.

Wskazane propozycje programowe realizują wskazane  na ostatnim wrześniowym posiedzeniu Rady Naczelnej ZHP problemy wychowawcze, takie jak roszczeniowość, konsumpcjonizm, oportunizm oraz malkontenctwo. Uwaga została poświęcona także tematyce aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Zachęcamy do korzystania z materiałów! 

,,Ekonomia jest kobietą”

Materiały znajdują się na stronie internetowej  oraz w Centralnym Banku Pomysłów.

,,W zdrowym ciele zdrowy druh”

Materiały dostępne są w Centralnym Banku Pomysłów.

PDF lub Issuu

,,Stop bierności. Wyzwolić energię.”

Materiały dostępne w formacie PDF.

źródło: zhp.pl

Wakacyjne zbiórki KSI

26 cze

W trakcie odbędą się aż dwa posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich. Poniżej oba terminy posiedzeń, które odbędą się tradycyjnie w siedzibie Komendy Hufca Zielona Góra ZHP:

07 lipca 2014 o godzinie 15:00
15 lipca
2014 o godzinie 15:00

Przypominamy zarazem, że przed KSI należy wysłać jej odpowiedni wniosek o otwarcie bądź zamknięcie stopnia na adres: ksi@zielonagora.zhp.pl

W imieniu HKSI informujemy, że na KSI należy stawić się z aktualną książeczką harcerską/instruktorską oraz posiadać wszystkie podpisy na wniosku o otwarcie/zamknięcie próby. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań HKSI nie będzie rozpatrywać takiej próby.

Odpowiednie formularze do pobrania znajdują się poniżej.

Wniosek-o-otwarcie-stopnia-przewodnika.pdf (21 downloads)
Wniosek-o-zamkniecie-stopnia-przewodnika.pdf (3 downloads)
Wniosek-o-otwarcie-stopnia-podharcmistrza.pdf (8 downloads)
Wniosek-o-zamknięcie-stopnia-podharcmistrza.pdf (10 downloads)